portret

Als bezoek(st)er van mijn site heet ik u van harte welkom.

Als consul in Maastricht zal ik primair de belangen van het Groothertogdom Luxemburg trachten te behartigen. Voor mij persoonlijk is het evenwel ook van belang om over en weer nog meer betrokkenheid en enthousiasme op velerlei terreinen te bevorderen. In dat verband mag u vooral denken aan activiteiten en aspecten, die met name op het culturele en sociaal-maatschappelijke terrein zijn gelegen. Naar ik hoop biedt deze site u de gewenste informatie. In andere geval ben ik graag bereid u verder te helpen, indien uw vraag kenbaar maakt vie het invullen van het formulier.

formulier

Fernand Jadoul,
Honorair Consul van Luxemburg te Maastricht

portret